Ostrov Saplun najdeme v Jihodalmatském souostroví, 3,5 km severovýchodně od Lastova a 15 km jihovýchodně od ostrova Korčula, od kterého ho dělí Lastovský průliv (Lastovski kanal). Ostrov patří do skupiny Lastovnjaci (Lastovsko), která se dělí na ostrovy Donji školji a Vrhovnjaci. Skupinu Donji školji na severovýchodě tvoří malé ostrůvky a útesy, k hlavním zde patří Češvinica, Kručica, s nejvyšším bodem souostroví 83 metrů, Stomorine a čtveřici větších ostrůvků z nich doplňuje náš Saplun.

Východněji se ještě nachází menší skupina ostrovů Vrhovnjaci, především Sestrice, Vlašnik a Glavat se známým majákem. Nejbližším sousedem je severně ležící ostrůvek Arženjak Mali (vzdálený pouhých 95 metrů) a trochu severovýchodněji Arženak Veli.

Ostrůvek Saplun byla na některých starších mapách uváděn jako Mladine.

Doprava

Na ostrov nemíří žádná linka veřejné dopravy. Pokud se sem vydáte soukromě, nejbližší přístav s veřejnou dopravou je 17 km vzdálený Ubli na odvrácené straně ostrova Lastovo. Blíž 15 km je ještě Pasadur a následuje z těch malých Zaklopatica 9 km a Lučica 7 km, vše na Lastovu. Do Polače na Mljetu je to východně 35 km, případně 32 km do Korčuly a stejně tak do Orebiče.

Na ostrově Saplun je jen malé přístaviště s molem, a to v mělké zátoce na severním pobřeží, která je ale dobře chráněná ostrůvkem Arženjak Mali. Někdy zde kotví poměrně dost lodí a jachet, všichni jsou tu pro pěkné koupání, ale na druhou stranu tropí větší hluk.

Příroda

Ostrov je tvořen křídovým vápencem. Jeho rozloha je 41,5 hektaru a délka pobřežní linie měří 3,22 km. Nejvyšší bod na ostrově má výšku 27, ale někdy se uvádí i 40, metrů nad hladinou moře. Ostrov má pro protáhlý tvar, kdy se sužuje směrem k východu. Od západu k východu měří ostrov 1,25 km, od severu k jihu je ostrov měří 50 metrů v západní části, v místech zmíněné s malým molem zátoky má 300 metrů. Na východní straně do moře vybíhá skalnatá plochá výspa. Zajímavostí je male „jezírko“ ve skalnatém pobřeží na jihovýchodním pobřeží, asi 250 metrů vzdálená od nejvýchodnějšího cípu ostrova.

Ostrov je z větší části zalesněný (borovice) a pokryty macchií. Návštěvníci oceňují zdejší velmi příjemné podnebí, ostrov patří k místům s největším počtem hodin slunečního svitu, hned za Hvarem. Vanou zde také příjemné větry mistral a levant, které zmírňují letní vedra. Průměrná teplota je na ostrově 17°C, nejteplejším měsícem je červenec s 25 °C a nejchladnějším březen s 11 °C. Dešťových srážek zde spadne ročně v průměru 1.708 mm, nejdeštivějším měsícem je únor s 263 mm deště a nejsušší srpen s 49 mm deště.

V roce 2006 se stal ostrov Lastovo a celé Lastovské souostroví, tedy včetně Saplunu, jedenáctou chráněnou krajinnou oblastí Chorvatska, „park prirode“. Status chráněné oblasti zajišťuje zdejším ostrovům a ostrůvkům ochranu rostlinného a živočišného světa, dnes i v budoucnosti, a to jak na pevnině, tak v moři. Jde ale o poměrně liberální kategorii ochrany přírody, kde se klade důraz na krajinotvorné, přírodní, kulturně historické a turisticko-rekreační hodnotami, je proto povolena hospodářská činnost, včetně turisticko-rekreačních činností, které avšak nesmí ohrožovat jeho základní hodnoty a bohatství. Neplatí zde proto žádné zákazy vstupu a ostrov lze volně navštěvovat.

Osídlení

Ostrov Saplun nebyl nikdy v minulosti trvale obýván a je tomu tak i dnes. Návštěvníci si sice upravili místa vhodná pro pikniky, grilování a pod, ale jde jen o provizorní úpravy.

Cestovní ruch

Ostrůvek Saplun navštěvují milovníci krásného koupání, hledají zde samotu, i když je to někdy samota i trochu „hlučnější“. Ve zmíněné zátoce s molem je velmi pěkná romantická písečná a oblázková pláž, ale najdeme zde i jiné, byť menší. Z kraje je ve vodě jakoby hráz z větších kamenných masívů, ale pak následuje skvělé písčité dno. Hloubka se vzdáleností od břehu pozvolna klesá. Moře tu bývá dobře prohřáté už za prvních slunečných květnových dnů. V borovicovém lesíku, kde byly vytvořeny dvě místa pro občerstvení, lze najít příjemný stín.

Co dělá Saplun zajímavý, je především to, že se v Lastovského souostroví nachází několik potopených vraků lodí a velké množství mořských rostlin a korálů, mořských hub a pláštěnců. Přímo na severní straně Saplunu se nachází jedno z antických chorvatských podmořských nalezišť v hloubce 28 až 33 metrů, kde jde o zbytky antické obchodní lodi z 2. stol. př. n. l. Můžeme zde vidět třeba amfory, ale ty jsou zabezpečeny sítěmi proti poškození a odnosu.