Země Balkánského poloostrovu má některé státní svátky podobné našim. Tyto svátky se opírají o křesťanství. Jako každá země, má Chorvatsko své významné dny, kdy všichni mají tzv. „day off“. Během státního svátku jsou v Chorvatsku uzavřené všechny obchody, banky, úřady a další instituce.

Co je pro nás Čechy nezvyklé a dobré vědět, je, že v případě, kdy státní svátek připadne na neděli, den pracovního k lidu, přesouvá se automaticky na nejbližší pracovní den.

Začátek roku

V tomto období jsme si s Chorvaty, co se státních svátků týče, velmi blízcí.

 • 1. ledna – Nový rok
 • 6. ledna – Tři králové
 • Březen/duben – Velikonoční neděle
 • Březen/duben – Velikonoční pondělí
 • května – Svátek práce

Vedlejší sezóna

Během května Chorvati slaví Svátek božího těla (Slavnost Těla a Krve Páně). Jeho datum je pohyblivý. Důležitý křesťanský svátek oslavuje ve všech kostelech tzv. Boží tělo. Oslavy se poté přesouvají i na veřejná místa, jako jsou náměstí a hlavní ulice.

Před začátkem hlavní sezóny v Chorvatsku nenakoupíte v těchto dnech:

 • 22. června – Den boje proti fašismu
 • 25. června – Den státnosti. Tento den roku 1991 vyhlásilo Chorvatsko nezávislost na Jugoslávii.

Hlavní sezóna

V červenci mají i státní svátky v Chorvatsku okurkovou sezónu. Pouze na srpen připadají dva dny:

 • 5. srpna – Den vítězství a díkůvzdání vlasti. Chorvati slaví 5. srpna den národní vděčnosti za osvobození města Knin v Dalmácii od Srbů roku 1995.
 • 15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie

Podzim a čas vánoční

 • 8. října – Den nezávislosti. V tento den v roce 1991 ukončil chorvatský parlament ústavní vazby mezi Chorvatskem a Jugoslávií.
 • 1. listopadu – Svátek všech svatých (Památka zesnulých)
 • 25. prosince – První svátek vánoční
 • 26. prosince – Druhý svátek vánoční

Během roku se Chorvati mohou těšit na 13 dní volna v rámci státních svátků.