Jak je známo, Chorvatsko je země katolická, a proto jsou pro ně Velikonoce velice důležitým svátkem. Jako u nás, tak i v Chorvatsku se Velikonoce pojí s návštěvou kostela, půstem, tradicemi, a to vše zakončené dobrým jídlem.

Tradiční půst

„Den Popelnice“, který připadá na období přesně čtyřiceti dnů před Velikonocemi a zakončuje období karnevalů, zároveň startuje každoroční velikonoční půst. Tohle období se nazývá Korizma a znamená, že se zásadně nesmí jíst maso, užívat alkohol či kouřit cigarety, či dokonce sledovat televizní pořady – holt, mají to těžké. Nicméně, aby si toto období zjednodušili, každý věřící si vybere pouze jednu věc, bez které se v tomto období obejde a tím ukáže pokoru a obětavost Bohu.

Tradiční Žudije

Pod tímto pojmem se skrývá takzvané hlídání Ježíšova hrobu. Je to velice zvláštní zvyk, který má svou tradici již 150 let. Spočívá s tom, že se dvanáct mladých mužů převleče za římské vojáky, vedených Judou a ve čtvrtek přichází před oltář, jež musí do soboty pohlídat. Hlídači se střídají jako v opravdové armádě. Vrchol tohoto zvyku přichází na mši, konající se o Velké sobotě. V jednom okamžiku se zhasne světlo, hrob Ježíše začne svítit a „hlídači“ Žudije strachy padnou na zem. Poté zase vstanou a začnou rychle utíkat před Kristem, který vstává z mrtvých.

Vnitrozemské vysoké ohně

V době, kdy na pobřeží „řádí“ Žudije, ve vnitrozemí se již Ježíšovo zmrtvýchvstání oslavuje. Velikonoční ráno se zapálí vysoké ohně „krijesova“. Nejvyšší z nich je každoročně ve vesnici Popovac Kalnički u města Kalnik Jen. Takový oheň se chystá již několik týdnů dopředu. Poskládané dřevo, nachystané k zápalu dosahuje mnohdy výšky až dvaceti metrů. Spodek věže je vystlán slámou. Tenhle zvyk je velice oblíben, tudíž není divu, že každoročně přiláká mraky diváků. Ten největší oheň se stal již klasickou turistickou atrakcí.