Ostrovy Veli a Mali Brijuni byli obývány již v době bronzové, tedy asi před 4 tisíci lety, pak Ilyrové asi před 3 tisíci lety, což dokazují archeologické nálezy, mohyly, pohřebiště a zbytky pevnosti . Římané se sem dostali v roce 177 před n.l., kteří měli v zálivu sv. Mikuláše osadu.

…more »