Ostrovy Veli a Mali Brijuni byli obývány již v době bronzové, tedy asi před 4 tisíci lety, pak Ilyrové asi před 3 tisíci lety, což dokazují archeologické nálezy, mohyly, pohřebiště a zbytky pevnosti . Římané se sem dostali v roce 177 před n.l., kteří měli v zálivu sv. Mikuláše osadu.

Po pádu Západořímské říše se dostal ostrov do moci Ostrogótů, po roce 553 Byzance, po roce 776 Frankům a od roku 1230 patřil patriarchům Aquileia a od roku 1331 Benátkách. Za nich ostrov trpěl malárií, a i když byl neustále dosidlován, byl nakonec zcela opuštěn. Od roku 1806 pak patřil ostrov k Rakousku a byla zde vybudována mohutná pevnost Fort Minor Brioni k ochraně pobřežních vod a přístavu Pula. Pevnost má podobu nepravidelného pětiúhelníku o délce 175 metrů, ale další objekty stojí i mimo vlastní pevnost. Na okolních ostrovech byly ještě postaveny další čtyři pevností. V poslední době je pevnost využívána k divadelním představením.

Ředitel Vítkovických železáren Pavel Kupelwieser koupil v roce 1893 ostrovy a začal z nich budovat přepychové přímořské lázně, které neměly na Jadranu konkurenci. Šlo ale vesměs o Veliky Brijun, zde byl poměrně klid. Po roce 1914 Istrii obsadili Italové, za 2. světové válce zde byla ponorková základna, takže došlo při bombardování ke značným škodám. Po válce byly v roce 1947 ostrovy připojeny k Chorvatsku a Jugoslávii a staly se letním prezidentským sídlem Tita. Podle souostroví si dala jméno italská oděvní značka Brioni a také mnohá střediska rekreace v Itálii.

Cestovní ruch

Pohyb po národním parku je značně omezen a vstup je povolen pouze na ostrovy Veli Brijun a Mali Brijun. Pro příznivé klima a bohatou vegetaci se nazývají „rájem na zemi“. Zdejší pláže nejsou přeplněné, platí zde zákaz jízdy automobily, ty se musí nechat na pevnině. Jezdí se sem za bohatou faunou a florou, křišťálově čistým mořem a za výbornými podmínky pro vodní sporty a potápění, a to vše v klidu a v pohodě. Ostrov je, jak bylo zmíněno, z větší části přístupný návštěvníkům, ale je třeba přesně dodržovat pravidla pro návštěvníky parku a je zde také nutno platit vstupné.