Mezi zajímavé z malých ostrovů Chorvatska určitě patří i Mrduja. Najdeme ho ve Splitské bráně mezi ostrovy Bračem a Šoltem. Patří do Splitsko-Dalmatského kraje v jižní části Chorvatska země a je vzdálen 280 km jižně od Záhřebu. Nejbližším břehem je Zaglav, severní výběžek jihozápadního poloostrova Brače, vzdálený 475 metrů. K jihovýchodnímu poloostrovu Šolty je to jihozápadně 1 kilometr. K pevninskému břehu je odsud nejblíže ke Splitu 18 kilometrů severně.

Doprava

Na ostrově nestaví žádná veřejná doprava, nejbližším přístavem je Milna na Brači 2,6 kilometrů, do přístavu Stomorská na Šoltě to je 6,5 km. Na ostrově samotném není žádné upravené přístaviště, břehy jsou skalnaté, takže je nutno kotvit v patřičné vzdálenosti. Díky své poloze na frekventované plavební cestě se břehy Mrduje občas stávají místem havárie projíždějících plavidel, je proto nutno dávat velká pozor.

Příroda

Ostrov Mrduja má mírně elipsovitý tvar o ploše 1,3 hektaru. Pobřežní linie je dlouhá 417 metrů a nejvyšší bod měří 11,4 metrů nad hladinou moře. Od severu k jihu ostrov měří 162 metrů, od východu k západu 121 metrů. Břehy jsou skalnaté, jak jsme se zmínili, na vnitřní ploše rostou borovice, agáve a opuncie. Podnebí je zde příjemné s průměrnou roční teplotou 16 °C. Nejteplejším měsícem je červenec s 26 °C a nejchladnější leden s 8 °C. Průměrné roční srážky jsou 1.526 milimetrů s tím, že nejdeštivějším měsícem bývá prosinec s 201 mm srážky a naopak nejsušším bývá srpen s 32 mm srážek.

Osídlení

V antické době byl ostrov Mrduja známý mezi řeckými mořeplavci jako Falón. Vztahuje se k němu i veselá legenda o tom, že obyvatelé Brače a Šolty se o ostrov přetahovali lanem. Podle této pověsti vyhráli Bračané, a proto je k Brači Mrduja blíže. Ostrov je neobydlen, ale stojí zde na severní straně malý bezobslužný maják, který má viditelnost asi 6 až 7 kilometrů. Na ostrůvku jsou pozůstatky věže zřícené pevnosti z 19. století a také zbytky opevněného kostela z 15. století.

Cestovní ruch

Legenda ožila v posledních letech v zábavné akci s názvem „Přetahování Mrduje“ (Potezanje Mrdulje). Ta je pořádaná začátkem srpna místními i turistickými orgány z Milny na Brači a ze Stomorské na Šoltě. Účastní se jí stovky člunů a lodí z obou ostrovů, které se „přetahují“ o ostrůvek lanem dlouhým 300 metrů. V ten den je ve Splitské úžině opravdu rušno. Soupeření sledují diváci, kteří se sem sjíždějí na různých plavidlech, a posádky jachet, které se plaví úžinou. Vítěz získává „Vlastnický list“, který je platný 365 dní, tedy do dalšího „přetahování“. Vlastní „bitvu“ také doprovázejí různé programy v obou městech.

Dále je jméno ostrova spojeno s významnou akcí vždy první říjnový víkend, kterou je slavná plavecká regata Mrduja, a to již od roku 1927. Tehdy vyplulo ze Splitu směrem k Mrduji 22 plachetnic, u ostrůvku Mrduja se obracely a nabraly směr zpět do Splitu. Trasa regaty měří 22 námořních mil. Regaty pak úspěšně pokračovaly až do roku 1940; po 2. světové válce byly znovu obnoveny. Největší popularitu získává regata od 90. let 20. století. Například v roce 1999 se jí zúčastnilo 124 lodí se 600 členy posádek a nárůst lodí i členů posádek stále stoupá. Rekord na trati pochází z roku 2008, kdy vítězná plachetnice Shining Maxi Umago zajela trasu za 2:16:22.

Břehy ostrova nejsou vhodné ke koupání, jeho prohlídka je ale zajímavá, i když stihnout to lze za několik minut.