Pokud se vydáte na dovolenou k Jadranu, rozhodně bystě měli prozkoumat bohatý a pestrobarevný podmořský svět. Naleznete zde bohatou podmořskou říši se zajímavými živočichy. Seznamte se s nejpopulárnějšími představiteli vodní fauny.

Měkkýši

Jedná se o druhově nejvíce početnou skupinu mořských živočichů, kterou nalezneme ve všech světových mořích. V Jadranském moři se vyskytují zástupci především tří tříd – hlavonožci, plži a mlži.

  • Hlavonožci

Jsou obdařeni osmi nebo deseti chapadly, díky kterým se stávají obávanými druhy. Chapadla bychom, co do šikovnosti, mohli přirovnat k našim rukám. Dalším charakteristickým znakem jsou mimořádně velké oči a dokonale vyvinutý zrak. Do této skupiny patří chobotnice a sépie.

Chobotnice se během dne ukrývají v podmořských skalních dutinách a rozsedlinách a na lov se vydává v noci. Loví kraby, měkkýše a malé rybky.

Na mořském dně můžeme spatřit sépii obecnou. Její blízkou příbuznou jsou olihně, které tvoří důležitou potravní část ryb dravých.

Maso hlavonožců bývá často specialitou chorvatské kuchyně.

Korýši

Velmi žádanou loveckou kořist představují především desetinozí krabi. Ti tvoří dvě základní skupiny. Jednou z nich jsou formy vznášející se. Do této skupiny se řadí drobní garnáti a krevety. Druhou skupinou jsou pak formy, které se vyskytují na mořském dně. Tu tvoří především langusty, které mají dlouhou ocasní část a mohutná tykadla. Větší jsou pak humři. Maso obou druhů je velmi ceněno a proto bývají vítaným úlovkem každého rybáře. Loví se pomocí vrší, proutěných nebo drátěných, které se umísťují na mořské dno. Maso se pak upravuje různými způsoby. Nejčastěji se vaří v ochuceném nálevu. Setkat se však můžeme i s obalováním smažením nebo úpravou ve formě různých salátů.