Chorvatské město Knin se nachází ve 214 metrech na mořem. Spadá pod Šibenicko – kninskou župu, která spravuje celkem 355 kilometrů čtverečních a má pod sebou přibližně 15190 obyvatel, kteří jsou křesťanského vyznání.

Starostou je Josipa Rimac, který obhospodařuje městečko, které má svůj původ až v desátém století. Do Kninu se dostanete železničním spojením Záhřeb – Split, leží šestapadesát kilometrů od Jaderského moře a protéká jím řeka Krka.

Historie

Historie tohoto města je opravdu bohatá – v prvním století před naším letopočtem se zde například usadil římský vojenský tábor Burnum. Dále o Kninu hovořil až v desátém století byzantský císař Konstantin VII.

Jedenácté století bylo stoletím vzniku místní diecéze a roku 1080 se Knin stal hlavním městem státu díky králi Zvonimirovi. Do třináctého století zde tak byla významná vojenská pevnost, o kterou bojovali Turci, Maďaři, Rakušané, ale i Francouzi. Povedlo se to až v roce 1522 právě Turkům a Chorvaté tak město opustili. Vrátili se až za sto padesát let později díky Benátské republice, aby postavili kostel a františkánský klášter. Kninu se však nevyhnulo Království SHS ani Jugoslávie – kdy byl tento ostrov v jejich područí.

V osmdesátých letech se zhoršily vztahy mezi Chorvaty a místními Srby a v roce 1990 došlo ke vzpouře Srbů a k balvanové revoluci. Po válečném stavu se země uklidnila až v roce 1995.