krk chorvatsko

Ostrov Krk láká hlavně svou kulturně historickou minulostí, svými památkami a tajemstvími historie, které nám ukrývá. Ostrov Krk byl svědkem pestré historie, která mu dodala na dnešní houževnaté podobě.

Prehistorické kořeny ostrova Krk

Kořeny ostrova Krksahají až do dob prehistorických. Dříve zde sídlil kem ilyrských Liburnů, kteří ve 2. stol. Př. Kristem podlehli římskému vojsku. Od té doby se majitelem ostrova stalo Římské impérium, které jej pojmenovala jménem Curictum. Římané tak dali ostrovu jméno, které si nese do dnes.

Po Římanech získala ostrov Byzanc. Od roku 1000 usilovaly o nadvládu mocné Benátky. Od 13. století se zde rozmohlo panství krckých knížat, později nazývaných jako Frankopanové, kteří se později stali mocným chorvatským rodem. V 15. století nakonec získali ostrov chtiví Benátčané, kteří však v 18. století padli.

Středisko hlaholského písemnictví

V 13. století se zde se souhlasem papeže konala mše ve slovanském jazyce. Hlaholské písmo zde bylo používáno až do začátku 19. století.

Památky

Najdete zde středověké památky, například kostelík sv. Donate u Punatu, kostelík sv. Chrysogona u Glavotoku, raně románský kostel sv. Víta u Dobrinie a sv. Jana nad Baškou. Za působení slovanských mnichů vznikla na ostrově síť hlaholských klášterů. Za návštěvu stojí i knihovny ve Vrbniku, sbírky v Dobrinji i v dalších místech.

V neposlední řadě vás na Krku zaujme i bohatá etnografická a kulturní minulost pná tradic, lidových zvyků, archaického čakavského dialektu s písněmi a popěvky či hrou na místní lidové nástroje.

ubytování Krk
Levné ubytování Krk