Třetí ze stejnojmenných ostrovů, či spíše ostrůvků, v chorvatské části jaderského moře je Začevo u ostrova Hvar, v Hvarském průlivu v Dalamtské souostroví.

Je vzdálen jihovýchodně od námi očíslovaného Zečeva II. 171 km a od „jedničky“ 250 km. Jak bylo zmíněno, leží u Hvaru, a to východně od Starogradského poloostrova. Jeho zaměření podle GPS 43°11’27”N 16°41’38”E, ale jinak ho snadno najdeme, od břehů Hvaru u kempu Vrboska je k němu severně pouhých 580 metrů. Od centra Stareho Gradu je to sem východně asi 7 km, ze Splitu 40 km jihovýchodně (měřeno přes ostrov Brač), kontinentální pevnina je vzdálená 28 km k Makarské.

Doprava

Na ostrov není žádná veřejná pravidelná doprava, i když linka z Bolu do Jelsy ostrov míjí velmi těsně. Jinak se sem dá dostat pouze soukromě, z Hvaru z přístavu ve Vrbosce je to 3,5 km, z Mudri Dolace necelé 3 km a z Jelsy málo přes 3 km. Z Brače z přístavu Bol je to sem 8,5 km. Na pevnině to je nejbližší již zmíněný přístav Makarska. Na ostrově je malé betonové molo v mělké zátoce na jižní straně

Příroda

Ostrov má okrouhlý tvar s na jih zatočeným výběžkem na západní straně. Právě toto zatočení zde vytváří zátoku vhodnou pro kotvení. Plocha ostrova je pouhých 11,3 ha a délka pobřeží je 1,54 km. Nejvyšší vrchol ostrova dosahuje do výše 29 metrů nad hladinou moře. Od východu k západu ostrov měří 590 metrů, příčně od severu k jihu v rozšířené části 290 metrů a výběžek má pak průměrně 110 metrů.

Pokud jde o počasí, je velmi příznivé, v průměru tu bývá 2.722 hodin slunečního svitu za rok, průměrná roční teplota zde byla v posledních letech 16,2 ° C a celkový roční srážky pouhých 772 mm.

Typicky středomořské je i zdejší zalesnění, a ostrov má od roku 1972 statut chráněné krajinné oblasti. Zvýšení ochrany se dostalo ostrovu ještě navíc v roce 2002. Nachází se tu totiž výjimečné složení flóry a vegetace, lze se tu obdivovat spoustě rostlin a květin, a přes malou rozlohu se tu vyskytuje velké množství živočišných druhů. V prvé řadě tu jde o významnou populací králíků, po kterém se ostrov dostal své jméno. Jinak téměř celý ostrov je pokryt hustou vegetací, jen skalnaté pobřeží je holé.

Osídlení

Na ostrově nejsou žádní trvale bydlící obyvatelé, ale je tu na jihovýchodě maják. Jeho signál je vidět v dosahu asi 8 km.

Cestovní ruch

Ostrov je oblíbeným výletním místem obyvatel Vrbosky. Ovšem vyhlášená je především zdejší pláž vyhraněná pro naturalisty. Ta se nachází na jihozápadě ostrova a dostat se sem lze snadno z Vrbosky na člunech. Pláž však nemá žádné zázemí a nenabízí ani žádné služby pro návštěvníky.