Jednou z pěkných věcí na cestování je, že se pohybujeme po různých místech s různými názvy. Jenže ne vždy tomu tak je, a dvě i více lokalit má úplně stejné jméno. Někdy ani přídomky věc zcela nezjednodušují.

Ale abychom nechodili kolem horké kaše, tak při cestování po Jadranu se můžeme setkat se třemi ostrovy se stejným jménem Zečevo. My si je očíslujeme a pak popíšeme, protože určitě za návštěvu všechny tři stojí.

Zečevo I. (Krk – 44°59’46”N 14°50’03”E)

Zečevo patří do souostroví Kvarnerské ostrovy, a leží v Kvarnerském zálivu, přesněji ve Velebitském průlivu. Víceméně jde ale o samostatný ostrov ležící mezi kontinentem, v našem případě jde o přístav Senj, a jihovýchodním cípem ostrova Krk. Kontinent je odsud vzdálen 4,75 km východním směrem, do přístavu Senj to je 5,2 km. K poloostrovu krku s osadou Malou Lukou je přímou čarou 1,7 km jihozápadně.

Doprava

Na ostrov není žádná veřejná doprava, takže se sem dostaneme pouze po vlastní ose, či si nějaký člun pronajmeme. Nejblíže, jak jsme již psali, je přístav Senj, na Krku je to do přístavu Baška 8,8 km daleko. Ještě můžeme zmínit přístav Novi Vinodolski, 15 km severně, případně Sveti Juraj 10 km jihovýchodně.

Na ostrově není vybudované žádné přístaviště, lze tu jen kotvit. Trochu uzavřenější zátoka ke uprostřed na západní straně, ale břehy jsou dokola skalnaté a značně rozeklané.

Příroda

Ostrov má tvar nepravidelného kosodélníku, povrch má rozlohu 56 ha a délku pobřeží, právě díky své plošné celistvosti, pouhých 940 metrů. Je to ale necelý kilometr jen obrysově, kdybychom měřili každé do moře vyčnívající skalisko a každý záliv mezi nimi, dostali bychom se k několika kilometrům. Nejdelší míru má ostrov od jihozápadu k severovýchodu, a to 325 metrů, příčně to je 270 metrů. Ostrov je značně plochý, nejvyšší bod je pouhých 12,2 metrů nad mořem, a to ve východní části.

Pobřeží ostrova je sice nízké, ale skalnaté a proto poměrně nepřístupné. Hloubka moře kolem jeho výběžků je až 60 metrů. Kotvení u ostrova je nebezpečné, protože zde lodi nenají žádné krytí a ostrov je vystaven volně bouřím a větrům, které právě v těchto místech ve Velebitském průlivu mají největší rychlost. navíc zde není žádný maják, který by v nepohodě a za tmy lodě varoval.

Protože je ostrov zmítán bouřemi a větry, je porostlý jen travou a nízkými křovinami.

Osídlení

Ostrov není osídlený, a to ani v sezoně. Najdeme zde ale zbytky kamenného kostelíku. Administrativně ostrov patří k obci Baška , v jeho pobřežní a horské oblasti.

Cestovní ruch

Ostrov je velmi špatně přístupný, vlny skoro neustále bičují jeho kamenité břehy, proto je jeho význam pro cestovní ruch vlastně nulový. V jeho okolí se lze potápět, ovšem dno je zde hluboko, romantická může být procházka ke zřícenině kostela, případně výhledy na nedaleký ostrov Krk.