Tun Veli je malý ostrov v chorvatské části Jadranu, patří do Zadarského souostroví. Je skryt ve stínu sousedních větších ostrovů, na severu je to Molat, na východě Sestrunj a na jihu a západu Zverinac. Jeho západní břehy omývá Tunský průliv a na východě Sestrunjský průliv.

Mezi Molatem a Velkým Tunem leží ostrůvek Malý Tun (Tun Mali). Severovýchodně od ostrova 1,4 km daleko vyčnívá z moře Vrtlac, malý útes dlouhý 140 metrů. Ostrov je vzdálen 19 km jihozápadně od starobylého města Nin a 22 km severozápadně od Zadaru. Ostrov je významný jen tím, že jeho jeho maják označuje pomyslnou severní hranici Středního Jadranu.

Doprava

Na ostrov není žádná pravidelná veřejné doprava, je sem možno doplout pouze na soukromých loďkách či člunech. Nejbližší významný přístav je Muline nedaleko Ugljanu vzdálený 13 km.

ugljan_kali_11

Bližší jsou ale další přístavy, kam je možno se dostat trajektem, a to je po moři 5,5 km na Zverinac, Sestrunj 8 km, ale nejbližší je Molat 4 km. Jediné malé přístaviště s molem je v malé zátoce na severozápadním konci ostrova. Přístaviště je však nevhodné pro jachty a lodě s hlubším ponorem.

Příroda

Ostrov má rozlohu 2,21 km2, táhne se ve směru od severozápadu k jihovýchodu v délce 3,6 km, na šířku má od 350 do 700 m. Je tvořen jedním vápencovým hřebenem s průměrnou výškou 70 metrů, ale nejvyšší nadmořskou výškou 126 metrů. Ostrov je porostlý nízkou středomořskou vegetací.

Osídlení

Ostrov není trvale osídlen, ani v sezoně sem nejezdí nikdo na rekreaci. V severní části se nacházejí na hřbetu zbytky hospodářském budovy z časů, když sem připlouvali pastýři. Na severozápadní výběžku stojí již zmíněný maják, která označuje cestu kolem ostrova průplavem proti ostrůvku Tun Mali . Tento průplav je jedním ze skupiny mořských průplavů, kterým se zde říká Sedmovraće (Sedm vrat).

Cestovní ruch

Pobřeží ostrova není nijak členité, měří 8,5 km, je tu jen několik malých skalnatých zátok, kde nejsou žádné vhodné pláže ke koupání. Rekreační význam ostrova je velmi malý, dojede sem občas nějaký člun, ale jinak je zde naprostý klid. Z vrcholů hřebene jsou pěkné rozhledy na nedaleké sousední ostrovy.