Ostrov Trogir je výjimkou mezi malými ostrovy na chorvatském pobřeží. Většina z nich je opuštěná a bez významnějšího využití, nestojí se zkrátka o nich ani zmiňovat. Trogir jako ostrov, obdobně jako například v Paříži ostrov Ille de France, je centrem historického osídlení a leží na něm středověké město Trogir.

Někde se můžeme dočíst, že jde dokonce o umělý ostrov, ale asi o nebude zcela pravda, protože archeologické nálezy svědčí o jeho dávném osídlení, proto snad můžeme hovořit o případné rozšiřování.

Ostrov Trogir leží na okraji Kaštelského zálivu v Trogirském průpravu mezi pevninou a ostrovem Čiovo a na něm obcí Balan. Od pevniny ho dělí kanál o šířce asi 20 metrů, k Čiovu to je v nejužším místě 100 metrů.

Popis

Ostrov má rozlohu 11,2 hektarů s délkou pobřeží 1,4 kilometrů. Na délku od jihozápadu s severovýchodu měří 515 metrů, na šířku má nejvíce 290 metrů, východní strana měří 190 metrů, západní 155 metrů.

Doprava

Ostrov Trogir je spojen s pevninou i ostrovem Čiovo silničním mostem. Přístaviště je na jižní straně v západní části ostrova.

Osídlení

Ostrov byl osídlen již v mladší době kamenné ilyrijskými kmeny, ale během 3. století před Kristem zde byla řeckými kolonisty (Dórové ze Syracus) a obchodníci z Issy založena osada, kde přešlo osídlení i do časů Říma. V tobě se zde stavělo z kvalitního mramoru a osídlení obklopovalo ostrov i na pevnině ve venkovských vilách. Za císaře Klaudia se tu zabydlovali vojenští veteráni. Po obsazení území Chorvaty se v období od 9. do 11. století ostrov změnil na město a na politické a kulturní centrum Chorvatska. Dokladem toho je úžasná románská katedrála sv. Vavřince (Sveti Lovre) budovaná od 13. do 16. století. Jde o trojlodní bazilikou, ale najdeme tu z té doby i další stavby, kostelů a paláců. Přesto mělo město několikrát doslova na kahánku, například, když ho v roce 1123 zcela zničili Saracéni a přeživší zbytek obyvatel se odstěhoval do Splitu.

Zajímavostí města je, ostrov sice byl velkou ochranou před nebezpečím, ale na druhé straně neumožňoval plynulý nárůst obyvatel, žilo jich zde kolem 3 tisíc.

Cestovní ruch

Město samotné nemá zázemí pro rekreační pobyty, je však hromadně navštěvováno pro kulturní bohatství a zejména stavební památky. Pro jejich dokonalost a zachovalost bylo město zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ubytování je možno lépe zajistit na pevnině v širším regionu. Z novějších zařízení to je třeba hotel Medena, který je s apartmány jediným velkých ubytovacích zařízením ve městě. Dále tu jsou jen menší hotely s kapacitou od 20 do 50 lůžek a další pak v soukromí a ve třech autokempech.