Dnes se vydáme na ostrov, který jménem asi zná málokdo, ale když se řekne „Zelená jeskyně“, každý větší znalec chorvatského pobřeží ví, kde tento úžasný div přírody leží. Je to na ostrově Ravník, který najdeme kousek od jihovýchodního pobřeží ostrova Vis.

Ostrov patří ke kraji Splitsko-Dalmáckém v jižní části Chorvatska země, je to asi 300 km jižně od hlavního města Záhřebu. Administrativně je Ravnik součástí obce městečka Vis.

Ravnik ve vzdálenosti asi 500 metrů uzavírá zátoku osady Rukavac, z dalších sousedů tu je nejblíž severovýchodně ostrov Budinaz, neboli Veli Budikovac.

Doprava

Na ostrově nestaví žádná linka veřejné dopravy, není tu ani žádné přístaviště, takže tu lze jen kotvit podél pobřeží. K tomu je asi nejpříhodnější pobřeží směrem k Visu, který může trochu chránit lodě proti větru.

Příroda

Ostrov je tvořen vápencem, jeho rozloha činí 26,7 hektarů a délka pobřežní linie je 2,74 km. Nejvyšší vrchol na ostrově je ve výšce 40 metrů nad mořem. Většina ostrova, vlastně jen mimo skalami rozeklané pobřeží, je zalesněná. Ostrov je protáhlý ve směru od jihozápadu k severovýchodu v délce asi 930 metrů, k jihovýchodu z něho vybíhá poloostrov, takže šíře ostrova tu je asi 590 metrů. V nejužším místě má ostrov pouhých 195 metrů.

Osídlení

Ostrov není osídlen, v minulosti byl částečně využíván hospodářsky, o čemž svědčí kamenné ohrady na severozápadní straně.

Cestovní ruch

Ostrov je zná, jak jsme zmínili Zelenou jeskyní. Jde o turisticky nejvýznamnější místo ve vodách kolem ostrova Vis. Jeskyně se nachází na jižní straně ostrova. Její dva vchody jsou přístupné od jihovýchodu, navíc ve stropu jeskyně se nacházejí přirozené otvory. Jméno „Zelená“ získala jeskyně pro zelenavou záři moře, které je výsledkem velkého množství zelených řas, které se nacházejí na dně skály u vchodu. Pro působení světla je nejlepší jeskyni navštívit kolem poledne, kdy se v záři pronikajícího světla může skutečně projevit krásy téměř surrealistické zeleně. Do Zelené jeskyně lze snadno vplouti s většími čluny až 5 metrů dlouhými. Jeskyně je tak veliká, že za druhé světové války v ní nacházely útočiště i menší válečné lodě.

Zelená jeskyně není tak skrytá jako o trochu známější Modrá jeskyně na ostrově Biševo.Tento mimořádně zajímavý a bizarní geomorfologický jev představuje učebnicovou ukázku jeskyně abrazního původu, tedy jeskyně, která vznikla působením mořských vln narážejících na vápencové skály ostrůvku. Pro dva již zmíněné vstupy do jeskyně, jen pár metrů od sebe vzdálené, tu je ale jen jeden přírodní sloup. Na stropě je pár děr, kterými sem proniká sluneční světlo a vytvářejí se tak zajímavé efekty při osvětlení vody. Můžeme se tu setkat i ze sluchovými efekty, protože u vchodu upoutá návštěvníka cvrlikání ptáků, kteří nacházejí své místo k životu právě v jeskyni, a také odkapávání vody z krápníků do moře.

Dnes je tento nádherný kousek nedotčené přírody v Jaderském moři oblíbenou zastávkou pro jachtaře. Plavání je povoleno, takže se tu lidé koupou, skáčou ze skály do vody.