Ostrov Molat leží v zadarské ostrovní skupině, která je součástí Severodalmatských ostrovů. Jde o řadu ostrovů, které tvoří vrcholové části podmořského horského pásma táhnoucího se od ostrova Cres přes Malý Lošinj a dále přes Dugi Otok, Kornat a Žirje. Sousedem na severozápadě je ostrov Ist, jihovýchodním směrem Mali a Veli Tun, ale v okolí je množství dalších ostrůvků.

Směrem k pevnině ostrov omývá Zadarský průliv (Zadarski kanal) a severněji Virské moře (Virsko more), k Istu a Molatu následuje úzký průliv Zapuntel (Tjesnac Zapuntel). Do ostrova se na jeho západní straně hluboce zařezává Brguljský záliv (Brguljski zaljev) s malým ostrůvkem Brguljski, na východě pak menší záliv Jazi.

Nejbližším místem na pevnině je Privlaka 16,5 km severovýchodně, nejbližším velkým městem Zadar 26 km jihovýchodně.

800px-Molat_town

Doprava

Ostrov Molat má lodní a trajektové spojení se Zadarem. Trajektové i rychlé lodní linky míří i na jiné okolní ostrovy. Automobilová osobní doprava na ostrově je povolená. Centrem ostrova vede jedna silnice, její celková délka je asi 8,5 km a vede z přístavu v Molatu přes Brgulje do přístavu Zapuntel.

Příroda

Východní pobřeží ostrova je velmi členité, zdejší četné menší zátoky jsou cílem mnoha návštěvníků. Západní strana ostrova, která směřuje na otevřené moře, je strmější a minimálně členitá. Ostrovem se táhnou dvě vápencové vyvýšeniny, mezi nimi leží Zapuntelské a Molatské polje, která je intenzivně obdělávaná. Nejvyšším vrchem ostrova jsou Knižak 142 m a Lokardenik s 148 metry.

Ostrov nemá původní zalesnění, po staletí byly stromy, hlavně duby, káceny. Dnes díky velkému úbytku obyvatel již nedochází k takovému kácení a přirozená vegetace se obnovuje. Jde převážně o nízké makchie, částečně keře a zejména monokulturní borovicové háje. Ovšem ty byly uměle vysázeny v 1. polovině 20. století. V podrostu se vyskytuje řada pro nás i exotických rostlin, třeba vavřín. Fauna Molatu je podobá fauně jiných jadranských ostrovů, zvláštností je zde výskyt orebice horské, ale i divoký králík.

Osídlení

Molat byl osídlen již v mladší době kamenné, v době železné to byli Illyrianové, dochovaly se po nich zříceniny hradišť Lokardenik, Gračina, Straža a Knežak a mohyly. Žili zde i Římané, Chorvaté pak od 7. století. V roce 1941 obsadili ostrov Italové a zbudovali zde v zátoce Selves koncentrační tábor, kde zahynulo téměř 1000 lidí.

Na ostrově jsou dnes tři obce, největší je Molat. Zde měla šlechtická rodina Piccardi ze Zadaru od roku 1664 malý palác obehnaný vysokou zdí, kde byla od roku 1945 do roku 1990 restaurace, dnes je ale opuštěný. Jinak v obci nejsou žádné významnější stavby, ale .jsou zde dva obchody a také rybí restaurace, pekařství, muzeum, několik restaurací a dětské hřiště, ovšem děti na ostrově nežijí, není tu ani proto škola.

Obec Brgulje leží 3 km od obce Molat. Zde je hlavní přístav, kde přistávají linkové lodi a trajekty. Nedaleké zátoky Lučina, Podgarbe a Luka poskytují jachtám ochranu před nepříznivým počasím.

Cestovní ruch

Ubytování na ostrově je možné jen v soukromí, nejsou tu žádné hotely ani kempy. Ve vodách kolem ostrova jsou však výborné podmínky pro sportovní rybolov. Obec Molat a blízký bezpečný záliv Brguljski záliv jsou vyhledávaným cílem jachtařů. Je tu dobré přístaviště a chráněné místo pro malé lodi v případě bóry.

800px-Southeast_part_of_island_Ist_and_Strait_Tisno

Ostrov má mnoho zátok, některé z nich jsou písčité, jako třeba Selves, Vapojni, Chaste a Sabuša. Přístav v zátoce Lučiny oceňují jachtaři, protože zde najdou klid a ochrana proti větrům ze všech směrů kromě východu a západ.

Na ostrově se vzpomíná na okamžik světovosti, když vévoda z Windsoru a jeho manželka Wallis Simpsonová ostrov navštívil během své plavby v roce 1939.