Lunga je malý v chorvatské části Jaderského moře v Národním parku Kornati mezi ostrovy Gominjak, Škulj poblíž jihovýchodního konce ostrova Kornaty. S názvem Lunga se setkáme na světě mnohokrát, ale připomeneme, že stejnojmenný ostrov je také na pobřeží Skotska v hrabství Argyll and Bute při severozápadním pobřeží Velké Británie. Jedno mají oba ostrovy společné, jde o dvě skaliska vyčnívající z hladiny moře.

Chorvatský ostrov Lunga administrativně patří do obce Murter v kraji Šibenik-Knin v jižní části Chorvatska asi 240 km jižně od hlavního města Záhřebu. Nejbližší pevninský břeh je vzdálen 15,5 km severovýchodně, a to na pobřeží poblíž města Murter. Z velkých přístavů je nejbližší Biograd na Moru, 23 km severně, 38 km je to odsud východně do Šibeníku.

V okolí se nachází velké množství dalších ostrovů a ostrůvků, z těch nejbližších větších to je zejména jihozápadně asi 300 metrů vzdálený protáhlý ostrůvek Gominjak, a pak Ravni Žacan, pouhých 120 metrů vzdálený na východ. Za ním pak dále leží z této skupiny největší Škulf. Jižně od Ravni Žakanu se nachází Kameni Žakan, od Lunga vzdálený jihovýchodně asi 920 metrů.

Doprava

Na ostrov nevede žádná linka pravidelné námořní dopravy, proto se sem dá přijet vlastní lodí, nebo pronajatým člunem. Protože ostrov ale leží v hranicích Národního parku Kornaty, je zde přistávat zakázáno. Nejbližší přístav je na sousedním ostrůvku Ravni Žakan, nejbližšími přístavy s pravidelnou veřejnou dopravou jsou Sali a Zaglav na Dugi Otoku, který je ale již mimo přírodní park.

Příroda

Ostrov je tvořen vápencem z křídového období. Jeho rozloha je 0,609 km² a délku pobřežní má 4,38 km. Ostrov tvoří tři vrcholy, prostřední nejvyšší vrchol sahá do výšky 73 metrů nad hladinou moře. Tvar ostrova je nepravidelný se čtyřmi výraznějšími zátokami a šesti výběžky. Nejdelší rozměr je od severozápadu k jihovýchodu asi 1,5 km, na šířku je maximální rozměr 750 metrů, ale klesá až na 190 metrů v místech nejhlubšího zářezu moře do ostrova (Uvala Donja) v jeho východní části. Ostrov je jinak holý, skalnatý, jen občas s nějakým keříčkem.

Podnebí je zde mírné s průměrnou roční teplotou 16 °C. Nejteplejším měsícem je červenec s 24 °C a nejchladnějším bývá únor s průměrnou teplotou 10 °C. Dešťových srážek zde spadne v ročním průměru 1.432 mm, nejdeštivější měsícem je září s 219 mm deště a nejsušším pak srpen se 44 mm deště.

Osídlení

Ostrov je celoročně neobydlen, a nikdy asi ani nebyl. Místy se však setkáme s kamennými zdmi, nejvýraznější vede od již zmíněné Dolní zátoky.

Cestovní ruch

Pro cestovní ruch nemá ostrov žádný význam, protože je oficiálně nepřístupný.