Kornat, někdy Veliký Kornat, je největším ostrovem v Kornatském souostroví v Jaderském moři. Ostrov je 25,2 km dlouhý a široký maximálně jen 2,5 km, jde totiž vlastně o jeden v vrcholů podmořského horského hřebenu, který tvoří řadu ostrovů od Cresu, Dugi Otok, Kornat a Žirje.

Ostrov má rozlohu 32,44 km2, od severu je nejbližším významným ostrovem Dugi Otok, ale jinak je obklopen mnoha neobydlenými ostrůvky.

Dnes je ostrov řídce obydlen, ale má dlouhou historii, až z neolitické doby. První známými obyvateli byli Ilyrové, kteří zde měli hradiště s dochovanými valy v lokalitě Trtuša, a po nich přišli Římané. Pak však až do 13. století byl ostrov téměř neobývaný, nejznámější později vzniklou osadou bývala do 18. století Toreta. Ale i tak šlo jen o několik obyvatel, no a dnes je vlastně neobydlený, i když se tu uvádí 7 stálých obyvatel. V roce 2007 se zde odehrála Kornatská tragedie, když při hašení požáru zahynulo 12 hasičů. Ti zde mají památník.

Příroda

Ostrov je tvořen vápencem a po celé délce pohořím Pedinka Zejkovac. Nejvyšším vrcholem ostrova má výšku 225 metrů nad mořem a jmenuje se Meteline. Ostrov je vlastně holý, v několika místech je napříč přepažen kamennou zídkou. Místy se nacházejí zdmi obklopené olivové háje.

800px-Kornat

Osídlení

Jak bylo řečeno, ostrov není obydlen, z minulosti dochované stavby však stále ještě občas obývají rybáři. Jde o stále udržované domky v osadách. největší a nejrušnější je Vrulja, kde je možnost se najíst v sezóně v restauraci. Dále tu jsou osady Strižna s restaurantem Darko, na severu Suha Punta, Lucic, Trtuši, Kraljevičici, Lopatica, Ropotnica, Koromačini a nejjižnější Opat, kde je také v sezoně otevřená restaurace. Ve většině osad jsou malá přístaviště. Kornat je také jediným ostrovem v celém Kornatském souostroví, kde se nachází zdroj pitné vody. Pramen najdeme v zátoce Statival, která se také využívá i jako menší kotviště pro lodě a čluny.

Kornat_island_near_Vrulje

Cestovní ruch

Na ostrově nejsou žádná ubytovací zařízení, nejsou sem namířeny žádné pravidelné spoje. To ale neznamená, že je tu v sezoně mrtvo. Cestu soukromou dopravou si sem nacházejí zkušenější cestovatelé a hlavně ti, kteří hledají romantiku a klid.

Pro turisty a zájemce o historické památky je velkým lákadlem zřícenina pevnosti Tureta a v údolí pod ní kostelíček postavený u zbytků románského kostelíka Sveta Gospa. Opodál v jedné z mála nížin na ostrově je krasový závrt.