Ostrov Iž má rozlohu 17,6 km2 a leží v zadarské ostrovní skupině, která patří k Severodalmatským ostrovům. Najdeme ho přímo mezi ostrovy Dugi otok a Ugljan, a to ve vnitřním ostrovním pásu. Od ostrova Ugljanu ho dělí Střední průliv (Srednji kanal), od Dugi Otok pak Ižský průliv (Iški kanal).

Iž obklopují četné ostrůvky, a to jak při východním, tak i západním pobřeží, z nichž některé bývají častými a oblíbenými výletními místy, zejména pro pěkné koupání. Největší z ostrůvků je Knežak na východě. Před zátokou Maslinčica, kde leží Veli Iž, největší obec ostrova na východním pobřeží ostrova, je ostrůvek Rutnjak, který byl parkově upraven. Roste zde pěkný borový les a je zde i koupaliště.

Doprava

Ostrov má lodní spojení z obcí Iž Veli, Mali Iž a z přístavu Bršanj, a to i trajekty z přístavu v Zadaru. Lodní spojení je i se sousedním ostrovem na západě Ravou. Trajekty pro automobily provozuje společnost Jadrolinija do přístavu Bršanj, odkud vede asfaltová silnice do obou obcí Iž, Velké i Malé. Dál po ostrově lze jezdit po méně udržovaných cestách k některým zátokám a mysům.

MaliIZ

Příroda

Podnebí ostrova je díky chráněné poloze příjemné, tedy mírné středomořské s průměrnou roční teplotou kolem 15° C. Povrch ostrova je porostlý především nízkými, divoce rostoucími křovisky, obecně zvanými makchie, a neudržovanými olivovníky. Najdeme zde i lesy a část ostrova tvoří obdělávané plochy. Hlavní pěstovanými plodinami jsou olivovníky, zelenina, ovoce a vinná réva. V současnosti roste na ostrově kolem osmdesáti tisíc olivovníků.

Nejvyšší kopcem je vrch Korinjak s výškou 168 m, který se nachází v severní polovině ostrova.

Osídlení

Ostrov byl osídlen již v prehistorické době, lllyrská opevnění s obrannými valy byla objeveny na pahorcích Veli Opačac východně od Velké Iže a Košljun. Hlavní vlnu nových přistěhovalců v novověku přineslo až 16. a 17. stol., kdy lidé na ostrově hledali azyl před Turky. Iž byl po staletí majetkem zadarských šlechtických rodin Fanfognů a Canagiettiů, kteří si tu již ve 14. stol. stavěli své hrady. Ty však byly v pozdějších dobách různě přestavovány. Dnes zde žije asi 660 obyvatel ve dvou obcích na východní straně Velký a Malý Iž

Iž veli leží na konci zálivu, do něhož se rozlézá svými moly přístav s městskou plovárnou. Nachází se tu i nudistická pláž. Velký Iž má dochované staré město, v jehož centru stojí zrekonstruovaný kostel sv. Petra a Pavla. Ten vznikl již ve 14. století, ale byl později postupně upravován. Národopisná sbírka ukrývá mnohá autentických exponátů, zejména keramiku a nástroje tradičního hrnčířského řemesla. Nejzajímavější stavbou městečka je původní románský šlechtické hrad rodiny Fanfogna, která byl ale v průběhu 19. století přestaven ve školu.

Malý Iž se táhne podél pobřeží v délce několika kilometrů přes mnoho zátok. Dochovalo se zde několik pěkných starých staveb, např. letní sídla zadarských šlechtických rodů. Přímo nad přístavištěm stojí nejstarší stavba ostrova, předrománská rotunda P. Marie z 9. až 10. století. V blízkosti stojí opevněný zámek a rovněž opevněný kostelík, najdeme zde i pozůstatky ilyrské osady a jejího opevnění.

Cestovní ruch

Iž je jediný jadranský ostrov, kde po staletí až do dnešní doby kvete hrnčířství. Zdejší keramické výrobky jsou také oblíbenými suvenýry z Iže. Můžeme se zde setkat i se svéráznými zvyky a obyčeji, k nimž patří především slavnost Iška fešta na konci července, kdy vyvrcholením je volba ižského krále. Kořeny této slavnosti sahají hluboko do minulosti, její součástí dnes bývá i soutěž lidových pěveckých souborů, zvaných klapy.

640px-Iz_island2009-2

Skromnější cestovní ruch se na ostrově úspěšně rozvíjí již řadu desetiletí, zejména v obou obcích. Stojí zde jediný hotel na ostrově Korinjak, který nabízí jednoduché pokoje s příslušenstvím, ale také cvičení jógy a různé meditační programy, restauraci se zdravou výživou. Na ostrově ale jinak najdeme bohatou nabídku ubytování v soukromí.

Ostrov si jistě oblíbí ti, kteří touží po klidu a nevyžadují přepych, jde o jednoduchá a klidná letoviska. Ve Velkém Iži najdete příjemné kavárny, restaurace, ale i poštu či turistickou kancelář.

Ostrov Iž si získává postupně dobré jméno mezi jachtaři, protože leží blízko Kornatským ostrovům, jejich ráje. Ve Velké Iže je nejen dobře vybavený jachtařský přístav, ale jsou tu i tenisové kurty.