Ostrov Grujica najdeme na východním okraji Kvarnerských ostrovů mezi Ilovíkem (3,5 km severně) a Premudou (6,4 km jižně). Z dalších významnějších ostrovů je poblíž Silba, 7 kilometrů jihovýchodně. Zadar je odsud 59,5 km jihovýchodně a nejbližší kontinentální břeh je vzdálen 38 km severovýchodně do města Prizna, ovšem měřeno přímo přes město Novalja na stejnojmenném ostrově.

Doprava

Na ostrov nezajíždí žádné veřejná doprava, dostat se sem lze proto pouze po vlastní ose, případně s najatým člunem, vodním taxíkem či s nějakým zájezdem, který se sem občas z okolních rekreačních středisek pořádá. Nejbližším přístavem, kam se lze veřejnou dopravou, trajektem, dostat, je Ilovik vzdálený lodí 8 km, do přístavu Silba je to 10,5 km, případně do Premudy 9 km. Administrativně ostrov patří pod město Zadar. Můžeme přistát pouze na molo na jihozápadní straně, ale když je klidné moře Je zde malé přístaviště, na jihovýchodě dokonce zařízení umožňující menší loď vytáhnout na ostrov.

Příroda

Ostrov patří mezi nejméně členité ostrovy Chorvatska, ať jde o pobřeží, tak jeho povrch. Jeho plocha je 9,3 hektaru a pobřežní linie měří 1,21 km. Ostrov obklopuje velmi skalnaté skalní dno s hlubokými prasklinami a hloubkami 3-5 metru. Pokud jde o faunu, lze říci, že je ostrov obýván pouze ptáky a králíky, pasou se zde ovce. Okolní moře je plné ryb, takže kolem často plují rybářské lodě.

Osídlení

Ostrov má jen jednu budovu, a to maják, starý necelých 150 let (postaven v roce 1871 v době, kdy zdejší území patřilo k Rakousko-Uhersku) a jeho správce zde pobývá jen příležitostně. Maják a jeho okolí jsou velmi dobře udržované a oficiálně je přístup do krásné upravené zahrady zakázán. Ale, jak se uvádí, lze se sem dostat a prohlédnout si ji. Věž majáku je vysoká 15 metrů,. se stožárem měří 17 metrů. V budově jsou tři luxusní byty, které byly ale obsazeny, když maják potřeboval nepřetržitou službu. Dnes je zde vše automatizované a zařízení pohání elektřina vyrobená ze solárních článků nebo agregátu. Maják vysílá tři bílé světelné signály každých 15 sekund a světlo je viditelné až do vzdálenosti asi 18 kilometrů.

Cestovní ruch

Ostrov občas navštíví rekreanti na fakultativním výletě, i když je sem oficiálně přísně zakázán. Je to proto, že je zde maják a není tu stálá služba.