Jak je známo, Chorvatsko je země katolická, a proto jsou pro ně Velikonoce velice důležitým svátkem. Jako u nás, tak i v Chorvatsku se Velikonoce pojí s návštěvou kostela, půstem, tradicemi, a to vše zakončené dobrým jídlem.

…more »