Když se probíráme ostrovy podle velikosti, dostáváme se i k těm, o nichž veřejnost vlastně ani neví. Jsou skryté v méně frekventovaných oblastech, nemají žádné zvláštnosti, nikdo na nich nebydlí a podobně. A právě k takovým ostrovům patří Šilo Veliko.

…more »