Mezi příjemné chorvatské ostrůvky jistě patří i Zečevo, v našem případě očíslované jako „dva“. Najdeme ho podle GPS na tomto místě 44°17’40″N 15°12’03″E, ale jinak leží 82 kilometrů jihovýchodně od Zečeva popisovaného jako I.

Někdo by ostrov Zečeva ani za ostrov považovat nemusel, protože je přístupný i pěšky. Od pevniny, resp. mysu Jasenovo, ho odděluje úzký pás moře, nazvaný úžinou Škamica, která je asi 4 metry široká a metr hluboká. Nachází se 5,3 km severně od města Nin. Nejbližšími osadami jsou asi 3 km vzdálené Vrsi a Mulo. Ostrovem leží v severní Dalmácii, asi 18 km severně od města Zadar v zálivu Stará Povljana.

Doprava

Ostrov je přístupný pouze pěšky, protože od Vrsi sem vede jen nezpevněná cesta. Na ostrově je malé molo s možností přistání malé lodi, či člunu. Nejbližším významnějším přístavem je Nin, vzdálený necelých 6 km, z menších to bude Vlašiči asi 5 km vzdálený na ostrově Pag.

Příroda

Ostrov je tvořen vápencem, jeho rozloha je 53,6 ha a délka pobřeží je 3,69 km. Nejvyšší nadmořská výška na ostrově je 18 metrů nad mořem. Ostrov je protáhlý, od severozápadu k jihovýchodu měří 1,5 km, příčně má maximálně 615 metrů. Ostrov je holý, jen občas porostlý nízkými keři, trsy trávy a vonnými bylinkami. Lze na něm spatřit pasoucí se menší stádečka ovcí, stejně jako na dalším ostrůvku Mišnjak, který leží dále severně od Zečeva.

Osídlení

Ostrov Zečeva nemá žádné obyvatele, osídlení zde zastupuje kostel Panny Marie Zečevo (Zečevské). Jeho původ je středověký, uvádí se již roku 1335. Při nájezdech Turků koncem 15.století byl kostelík zničen a byla pak v roce 1517 obnoven. Vedle kostela se ještě nacházel klášter poustevníků, který však po zničení Turky již obnoven nebyl. Vyprávějí se zde dvě legendy, a to jedna, že když v roce 1500 přepadli místo Turci mj. uloupili i zdejší sochu Matky Boží, která však opět zázračně „doplavala“ zpět a byla umístěná v Ninu. Obnova se pak údajně uskutečnila právě na přání této P. Marie, která v Ninu měla pro obnovu zdejšího kostela ronit slzy. Na počest obnovy se v kostelíku konají pravidelně bohoslužby vždy 5.května. Tehdy v roce 1516 se totiž zde měla ovdovělé pastýřce Jeleně Grubišićové zjevit sama Panna Maria. Četná svědectví tohoto zjevení přiměla biskupa Jurja Divnića k tomu, aby právě den zjevení, 5. května, prohlásil svátkem Panny Marie ze Zečeva, a ten se od toho dne slaví dodnes. Další mše se pak koná 5.srpna. V obou případech se v tyto dny ostrov Zečevo stává poutním místem s velkou návštěvností věřících, a to jak z různých krajů na pevnině, tak z nedalekého městečka Nin. Většina z nich na ostrov ale připlouvá a odplouvá na loďkách.

Cestovní ruch

Ostrov Začevo a mys Jasenovo, který je výchozím bodem pro přístup na Zečevo, jsou klidovou zónou. Chodí sem jen občas někdo z místních obyvatel, ale i z turistů a rekreantů. K úžině vede šotolinová silnice, která se dá snadno přebrodit, a pak pokračovat na ostrůvku asi 1 kilometr po jeho levém okraji polní cestou. Ta končí u kostelíku P.Marie Zečevské. Pokud sem někdo přijde, tak aby se mohl kochat přírodním prostředím s množstvím lučních trav a rostlin na kamenitém povrchu. To je totiž typický vzhled krajiny dalmatských ostrovů. Je zde proto relativní klid, i když je to místo v dosahu letních destinací v okolí, jako jsou Zadarská riviéra, města Zadar, Nin a ostrovy Vir a Pag. Výlet sem se může uskutečnit individuálně, nebo s průvodcem. Jiné je to samozřejmě o zmíněných dvou poutích, kdy se lze připojit k účasti.