Olib je severodalmatský ostrov, který leží 40 km severozápadně od Zadaru. Na východ ve směru od pevniny mu leží v cestě ostrovy Maun a zejména Pag za Pohlipským průlivem, naopak k moři k západu za Olibským průlivem leží ostrovy Silba a Premuda.

…more »