Planik je malý ostrov v chorvatské části Jaderského moře. Nachází se mezi ostrovy Olib a Maun, resp. za ním ležícím Pagem. Vzdálenostně leží 3,2 km východně od ostrova Olib a 6,5 km jihozápadně od ostrova Maun přes průliv zvaný Pohlibský. Měřeno od větších měst je to 40 km severozápadně od Zadaru a 19 km jižně od Novalje.

Z okolních ostrovů upozorníme zejména na asi 1 km na jihovýchod vzdálený skalnatý ostrov Planičić. Malý ostrov Pohlib o rozloze 0,025 km2 se nachází na severovýchod asi 2,9 km daleko, je to v Pohlibském průlivu.

Doprava

Na ostrov není žádná pravidelná doprava, dá se sem doplout pouze vlastní či pronajatou lodí či člunem. Ostrov také nemá žádnou významnější chráněnou zátoku pro kotvení, takže je nutno kotvit u břehů. S malými čluny je možno využít pro přistání některé zářezy do břehu na severovýchodní pobřeží, kde se můžeme cítit bezpečněji.

Nejbližším přístavem je Olib, ale ostrov Olib se musí severně nebo jižně celý obeplout, takže jde asi o 15 km plavby. Z kontinentu přístupných přístavů to jsou ty ležící na západní straně ostrova Pag, který je mostem s kontinentem spojený. Z nich lze jmenovat Mandre, Šimuni, případně Proboj.

Příroda

Podlouhlý ostrov o rozloze 1,05 km2 je nejdelší v ose od severozápadu k jihovýchodu, a to 2,7 km, napříč má nejvíce 650 metrů ve střední části, na severu mezi mělkými zálivy to je jen 170 metrů. Ostrov je tvořen jedním vápencovým hřebenem, který se zdvihá do výšky 37,5 metrů. Geologicky je ostrov vrcholem krátkého podmořského hřebenu, který také tvoří výše zmíněný ostrůvek Planičić. Proto je moře mezi těmito ostrovy jen mělké. Pobřeží ostrova je jen málo členité, jeho délka je 6,06 kilometrů.

Povrch ostrova je na severovýchodní straně takměř holý, jihozápadní svahy jsou porostlé travinami a keři, vyšší stromy zde chybí.

Osídlení

Ostrov nebyl zřejmě nikdy trvale osídlen, ale obyvatelé z nedalekého Olibu zde pásli ovce po celý rok. Proto tu nalezneme trosky obydlí.

Cestovní ruch

Ostrov nemá žádné možnosti ubytování a ani zde v sezoně není žádný krámek či hospůdka. Jeho význam je z turistického a rekreačního hlediska takřka nulový. Pokud sem někdo zavítá, tak jen proto, že tu je možnost výhledů na moře, pozorování fauny a flóry, případně tu lze nalézt samotu a absolutní klid.