Babac je malebný ostrůvek v chorvatské části Jaderského moře mezi ostrovem Pašmanem a dalmatským pobřežím. Je součástí Zadarského souostroví a od kontinentu ho odděluje Pašmanský průplav.

Od Biogradu na More je Babac západně 2,7 km, od Sveti Filip i Jakov 1,1 km jihozápadně, taktéž tak od Turaje, od přístavu Pašman leží 400 metrů východně, od Zadaru jihovýchodně 19 km a případně 47 km severozápadně od Šibeniku.

Přilehlé ostrovy, či vlastně ostrůvky, jsou Turanj (Komornik), vzdálený 290 metrů severně, má rozměry 600 na 280 m, Muntan, protáhlý ostrůvek 650 krát 180 m vzdálený asi 560 m jihozápadně, Mali Dužac, dlouhý jen asi 290 m je asi 690 metrů na jih, za ním leží Veli Dužac o délce asi 560 m vzdálený od Babace přibližně na jih asi 1 km.. Čavatul je skoro kruhový ostrůvek o průměru asi 120 m a rozkládá se 1,3 km na jih, Frmić, obdobně veliký ostrůvek leží jihovýchodně asi 420 metrů, a konečně jmenujme Planac, který najdeme jihovýchodně asi 1,9 km, ležící před přístavem v Biogradu na More a jeho jihovýchodní soused Sveta Katarina.

Doprava

Na ostrov Babac není žádná pravidelné doprava, takže se sem dá dostat jen po vlastní ose, pokud někdo vlastní nějakou loď či člun, anebo v pronajatém člunu. Přístavních soukromých míst je tu ale vícero, zejména na severovýchodním pobřeží. Na ostrově není možná doprava automobily, přes ostrov se lze přesouvat pouze pěšky, jinak se ostrov obeplouvá po moři.

Příroda

Ostrov s rozlohou 0,787 km čtverečního má nepravidelný protáhlý tvar v délce asi 1,5 km a v šířce asi 700 metrů. Pobřeží má délku 4,6 km a to je většinou jen skalnaté, případně kamenité. Na druhou stranu zdejší mělké zátoky jsou překrásné, většinou s výhledem na nedaleké ostrovní sousedy. Maximální výška ostrova je pouhých 30.6 metrů nad mořem. Většina vnitrozemí ostrova je pokrytá typicky středomořskou florou, tedy zejména trním. Najdeme zde ale i zbytky zemědělského využití ostrova.

Klimatické podmínky na ostrově jsou typicky středomořského rázu, který lze tedy charakterizovat dlouhými a teplými léty s minimem srážek a poměrně mírnou a krátkou zimou. Průměrná teplota se zde v létě pohybuje přes den kolem 34 – 38 ° C, nejteplejším měsícem je červenec.

Osídlení

Přes svou „maličkost“ je ostrov velmi významný pro velké historické dědictví. První známé osídlení zde bylo již ve 14. století, kdy se ví třeba o solných pánvích. Ale najdeme zde pozůstatky protiturecké tvrze rodiny De Soppe, která se zasloužila po získání ostrova v roce 1453 o jeho velký rozvoj, a i po skoro celé 16. století. Tehdy byl ostrov zemědělsky velmi využívaný. Mimo pevnost (zámek) se dvorem zde stál mlýn i starší kostel sv. Ondřeje (erb rodu je ale dodnes ve fasádě). Některé renesanční stavby jsou dobře zachovalé, jako třeba pevnostní bašta.

Na ostrově stojí dodnes obydlené domy, které jsou ale využívané zejména v letní sezoně. Najdeme zde i dva majáky. Jeden se nachází na západní straně ostrova a jeho světlo je vidět asi až 15 km daleko. Druhý stojí na východní straně ostrova.

Cestovní ruch

Ja se uvádí, zvláštnost ostrova spočívá v tom, že jeho klid narušují jen vlny při narážení na jeho břehy. Na tomto malém ostrově se nachází několik krásných zátok, která jsou ideálním místem pro koupání a užívání si slunce. Ostrov Babac sice není není velkým turistickým střediskem, ale jeho potenciál je v tomto směru opravdu skvělý. Najdeme zde ale jen jednu hospůdku „konobu Babac“, která nabízí místní kuchyni. Na druhou stranu těch málo obyvatel ostrova přivítá každého velmi přátelsky. Najdeme zde v domcích možnost ubytování, je zde totiž několika soukromých pronajímatelů. Zdejší pláže v klidných a tichých zátokách se nacházejí okolo celého ostrova.

Kulturně zde asi nenajdeme dostatek vyžití, zato se tu můžeme dočkat klidu a najdeme zde odpočinek od hluku civilizace. Na druhou stranu, pokud zatoužíme po zábavě, je odsud na jiná významná kulturní centra blízko.